Børn og unge

 

UNDERVISNINGSTILBUD

 

DIT HIMMERLAND

Her tager vi udgangspunkt i Himmerland set med Johannes V. Jensens øjne. Eleverne hører om hans opvækst og tilknytning til byen og stedet, og vi dykker ned i nogle af Himmerlandshistorierne. Herefter har eleverne mulighed for at tage ud i byen/området og tage et billede med deres smartphone, med efterfølgende møde på museet, hvor vi taler om billederne.

 

HISTORIEFORTÆLLEREN

Vi har alle en historiefortæller i os. Historier er en essentiel del af, hvem vi er. Vi forsøger alle at skabe mening og sammenhæng, når vi fortæller om episoder, genfortæller en begivenhed. Uden at tænke over det, konstruerer vi konstant historier til hinanden og til os selv. Med udgangspunkt i nogle af Johannes V. Jensens tekster arbejder vi med, hvad en historie er. Hvilke del-elementer består den af? Hvordan fortælles den? Mundtligt såvel som skriftligt.

 

JOHANNES V. JENSEN SOM MULTIKUNSTER

At skrive er at se. Men Johannes V. Jensen skrev ikke kun. Han malede, modelerede og snedkererede også.

Hans kunstbegær blev vakt ved Farsø Kirke da han så en tegners skitse af kirken. Det fik ham til som syttenårig at male sit første maleri på bagsiden af en cigarkasse, som han forærede til sin søster Thit i konfirmationsgave i 1890. Vi ser på hans andre kunstneriske udfoldelser, malerier og buster samt på, hvordan det maleriske blik går igen i hans skrivekunst. Vi træner vores egen iagttagelsesevne gennem forskellige skriveøvelser.

 

SOM DRENG SKAR JEG SKIBE

Vi arbejder med “Som dreng skar jeg skibe” på en anderledes måde, der aktiverer eleverne gennem brug af forskellige øvelser, og undersøger mulighederne i den selvbiografiske tekst. Se teksten her i hæftet.

 

KREATIV SKRIVNING

Vi tager udgangspunkt i et udvalg af Johannes V. Jensens tekster for at se, hvordan han arbejder med sproget, og så afprøver vi forskellige skriveøvelser, der styrker elevernes iagttagelsesevne og sproglige bevidsthed.

 

NÅEDE DE FÆRGEN — KRONIK, MYTER OG MEDIER

Johannes V. Jensen skrev mange myter, men hvad var det egentlig for en størrelse? Med udgangspunkt i myten Nåede de færgen taler vi om genrer, om den journalistiske genre kronikken, og vi ser filmatiseringen af myten: De nåede færgen af Carl Th. Dreyer fra 1948 (filmen varer ca. 20 minutter). Hvis der er tid, taler vi om film og myte sammen.

 

JOHANNES OG JOURNALISTIKKEN

Johannes V. Jensen var en fantastisk skribent, og benyttede mange forskellige genrer. Han arbejdede en overgang som ung reporter, og han skrev ca. 450 kronikker i Politiken om alt fra myreløver og hørplanter til folkeslagene i Østen, litterære forbilleder og moderne drengeopdragelse.

Vi ser nærmere på Johannes V. Jensen og den journalistiske genre, og bliver introduceret for emner indenfor journalistisk tænkning og metode. Det kan være om at finde historien, vinkle, strukturere og skrive for sin målgruppe, om nyhedskriterierne, interview-teknik, om kilder, coaching, redigering, eller om forskellen på en feature, en kronik, en reportage, osv.

 

SPROGET ER LEVENDE! - TÆT PÅ SPROGET I ÆLDRE TEKSTER

Vi taler om dialekter, slang og om sprog generelt. Sproget udvikler sig hele tiden, og vi skal iagttage og analysere sproglige forhold med udgangspunkt i Johannes V. Jensens tekst Syvsoverne, der forudsættes læst på forhånd (ellers tager vi udgangspunkt i et uddrag, som vi læser på museet). Vi taler om himmerlandsk, om dialekter og slang, om anglificering og rigsdansk.

 

SKRÆDDERSYET UNDERVISNING / RUNDVISNING

Vi tager udgangspunkt i en speciel tekst af Johannes V. Jensen, som klassen har læst på forhånd f.eks. fra Gyldendals fagportal. Dette kan sagtens kombineres med mere værksteds-orienterede aktiviteter, hvor eleverne får mulighed for selv at skrive, udforske sproget og prøve deres evner af som forfattere eller historiefortællere.

 

Besøg museet

- Og benyt et af de mange undervisningstilbud

 

Johannes V. Jensen Museet slår dørene op for dig og din skoleklasse og tilbyder forskellige undervisningsforløb. Et museumsbesøg giver en særlig indgang til et emne eller et stof. Det er en ”ud-af –klasselokalet”-oplevelse, der sætter den øvrige undervisning og læring i perspektiv, og som giver nogle alternative rammer for undervisningen, som fremmer indlæringen.

 

På museet får eleverne mulighed for at få en anden og mere aktiv tilgang til et emne, de får lejlighed til at bruge sanserne og forestillingsevnen på en anden måde end i klasselokalet. At se, høre og fornemme, hvordan andre mennesker har tænkt og levet gennem tiderne, er med til at sætte vores vante dagligdag i perspektiv. Johannes V. Jensen Museet er særligt relevant i dansk, men kan bestemt også benyttes i historie, i kristendom, samfundsfag, konfirmationsforberedelse, osv. Kun fantasien sætter grænser.

 

Et museumsbesøg her kan forløbe på mange måder:

 

 

 

 

 

D

Johannes V. Jensen Museet

Søndergade 48, 9640 Farsø

Tel: 9866 6788 / 2275 3544 / 2089 5544

Copyright @ All Rights Reserved