Om museet

 

Museets historie

 

Den ældre del af museet er Johs. V. Jensens fødehjem. Huset var kommunalt ejet, og blev i en årrække blandt andet anvendt som turistkontor. Huset var i en meget dårlig stand og truet af nedrivning, da det blev overtaget af Lions Club i Farsø.

Clubben havde længe ønsket at oprette et museum for byens nobelpristager, og dette ønske kunne nu realiseres. Ved medlemmernes store arbejdsindsats og indsamlede midler, lykkedes det at få huset renoveret, og d. 7. september 1991 blev museet indviet i overværelse af blandt andre ti af Johs. V. Jensens efterkommere.

 

Efterhånden opstod planer for en udbygning af museet, her var museets støtteforening primus motor. Støtteforeningen var dannet i 1999, og tog/tager en stor aktiv del i at udbrede kendskabet til Johs. V. Jensens liv og forfatterskab.

Johannes V. Jensens arbejdsværelse blev i sin tid af familien overdraget til Nationalmuseet, hvor det i en årrække var udstillet, men i de senere år ligget på depot. Det var en nærliggende tanke, at få arbejdsværelset opstillet i hans fødehjem. Nationalmuseet var positiv over for denne mulighed for at få uddeponeret/udlånt arbejdsværelset til museet.

En tilbygning til det gamle museum var påkrævet hvis planerne skulle realiseres. Arkitekt Palle Breinholm har skabt en spændende bygning, hvor det centrale er et rum til opstilling af arbejdsværelset, men desuden rummer museet en udstilling af forfatterens liv og virke, mødelokale og lokale til museets store bogsamling. Tilbygningen stod færdig i 2008, og kunne realiseres ved hjælp af EU- midler, og tilskud fra Vesthimmerlands Kommune samt diverse fondsmidler.

Men allerede i 2008 påbegyndte Vesthimmerlands Museumderfor et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og Johannes V. Jensen Museet om etableringen af en ny udstilling med genstande fra forfatterens arbejdsværelse i den nye museumsbygning i Farsø. Udstillingen blev udviklet og realiseret af blandt andet museets forhenværende leder, af udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen, museumsinspektør Ejnar Asgaard (H.C. Andersen Museet), grafiker Hanne Kolding og museumsleder Broder Berg.

 

I den nye museumsdel erhovedattraktionen det centrale udstillingsafsnit med bohave fra digterens arbejdsværelse, udlånt fra Nationalmuseet til Vesthimmerlands Museum og fremlagt for museets gæster i "Arbejdets rum".

I det oprindelige fødehjem fortælles om Johannes V. Jensens liv og værk, endvidere om Vesthimmerland og byen Farsø i forfatterens ungdomsår ved slutningen af 1800-tallet. Mødet med digteren, hans forfatterskab og ophav skabes ved hjælp af fotografier, film- og lydklip samt muligheden for at fordybe sig i hans litteratur. På museet kan gæsterne også stifte bekendtskab med Jensens alsidige interesser inden for kunst, litteratur, kultur- og naturhistorie.

 

Johannes V. Jensen blev født i 1873 i Farsø. I 1893 flyttede han til København, hvor han påbegyndte uddannelsen til læge, men senere afbrød og i stedet valgte forfattervejen. Nationaldigteren døde i 1950 i København. Betydningen af hans forfatterskab understreges af museet, der er indrettet i netop den by og del af landet, hvor roden til hans liv og gerning skal søges.

Museet i Farsø er vokset ud af et initiativ fra en kreds af engagerede borgere i lokalområdet og har under tilblivelsen modtaget mangfoldig støtte og opbakning. Det er koordineringen af alle gode kræfter, der nu har ført til, at Farsø og Vesthimmerland har fået en ny besøgsattraktion og et nyt literært mødested.

Museet drives som en selvejende institution med årligt kommunalt tilskud. Bygningerne er kommunalt ejet.

 

Johannes V. Jensen Museet

Søndergade 48, 9640 Farsø

Tel: 9866 6788 / 2275 3544 / 2089 5544

Copyright @ All Rights Reserved