Om museet

Johannes V. Jensen Museet, Søndergade 48, 9640 Farsø

tlf. 9866 6788

Copyright @ All Rights Reserved

Museets historie

 

Den ældre del af museet er Johs. V. Jensens fødehjem. Huset var kommunalt ejet, og blev i en årrække blandt andet anvendt som turistkontor. Huset var i en meget dårlig stand og truet af nedrivning, da det blev overtaget af Lions Club i Farsø.

Clubben havde længe ønsket at oprette et museum for byens nobelpristager, og dette ønske kunne nu realiseres. Ved medlemmernes store arbejdsindsats og indsamlede midler, lykkedes det at få huset renoveret, og d. 7. september 1991 blev museet indviet i overværelse af blandt andre ti af Johs. V. Jensens efterkommere

Efterhånden opstod planer for en udbygning af museet, her var museets støtteforening primus motor. Støtteforeningen var dannet i 1999, og tog/tager en stor aktiv del i at udbrede kendskabet til Johs. V. Jensens liv og forfatterskab.

Johs. V. Jensens arbejdsværelse blev i sin tid af familien overdraget til Nationalmuseet, hvor det i en årrække var udstillet, men i de senere år ligget på depot. Det var en nærliggende tanke, at få arbejdsværelset opstillet i hans fødehjem. Nationalmuseet var positiv over for denne mulighed for at få uddeponeret/udlånt arbejdsværelset til museet. Denne store opgave, registrering og restaurering af de mange effekter er nu tilendebragt.

En tilbygning til det gamle museum var påkrævet hvis planerne skulle realiseres. Arkitekt Palle Breinholm har skabt en spændende bygning, hvor det centrale er et rum til opstilling af arbejdsværelset, men desuden rummer lokaliteter til en udstilling af forfatterens liv og virke, mødelokale og lokale til museets store bogsamling.

Tilbygningen stod færdig i 2008, og kunne realiseres ved hjælp af EU- midler, og tilskud fra Vesthimmerlands Kommune samt diverse fondsmidler. Museet drives som en selvejende institution med årligt kommunalt tilskud. Bygningerne er kommunalt ejet.

Museet blev indviet d. 15. april 2011.